SRF - ett kunskaps- och serviceföretag

SRF är ett kunskaps- och serviceföretag som ansvarar för gemensamma service- och stödfunktioner för de tre programbolagen SVT, SR och UR samt övriga företag inom public service-gruppen. SRF ägs av de tre programbolagen.
SRF är även fastighetsägare – i Stockholm, Göteborg och Umeå där SVT, SR och UR bedriver programverksamhet.

Ljudet kommer från SRF

Ur SRFs många arkiv hämtas musik, inspelningar av konserter, föreställningar, debatter m.m. Noter och textmaterial för produktion av folkkära program tas fram ur arkiven.